گفتگوی امنیتی افغانستان و هندوستان 5

پنجمین دور گفتگوی امنیتی افغانستان-هند ۱۲ سنبله ۱۳۹۹ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با همکاری مشترک انستیتوت خدمات امنیتی و دفاعی کشور هندوستان پنجمین دور از «گفتگوی امنیتی افغانستان و هند» را بصورت مجازی برگزار کرد. موضوع اصلی این دور از نشست بحث روی «روندهای ژئوپلیتیکی نوظهور در افغانستان: تأثیر آن بر روابط هند و افغانستان» بود.  این نشست بطور رسمی با...

گفتگوی امنیتی افغانستان و هندوستان 4

چهارمین دور گفتگوی امنیتی افغانستان-هند ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸- کابل، افغانستان چهارمین دور از نشست "گفتگوی امنیتی افغانستان و هند" با همکاری مشترک انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و انستیتوت خدمات امنیتی و دفاعی کشور هند روز یک‌شنبه، 4 قوس 1397 برابر با 25 نوامبر 2018 در کابل برگزار شد. در این نشست شماری از مقامات دولتی افغانستان، اعضای پارلمان، نمایندگان جامعه اکادمیک، جامعه مدنی و رسانه‌ای و نیز دیپلومات‌ه...

گفتگوی امنیتی افغانستان و هندوستان 3

سومین دور گفتگوی امنیتی افغانستان-هندوستان ۸ سپتمبر ۲۰۱۷- دهلی نو، هند سومین دور «گفتگوی امنیتی افغانستان و هند» با همکاری مشترک انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و انستیتوت خدمات امنیتی و دفاعی کشور هند در تاریخ ۱۷ اسد ۱۳۹۶ برابر با ۸ سپتمبر ۲۰۱۷ در شهر دهلی برگزار شد. هیئت افغانستان متشکل از مقامات دولتی، دانشگاهیان و کارشناسان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان بودند. شرکت‏‌کنندگان هندی، مقامات ارشد دولتی و...

گفتگوی امنیتی افغانستان و هندوستان 2

دومین دور گفتگوی امنیتی افغانستان-هند 16 اکتبر ۲۰۱۶- هرات، افغانستان دومین دور «گفتگوی امنیتی افغانستان و هند» با همکاری مشترک انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و انستیتوت خدمات امنیتی و دفاعی کشور هند در تاریخ 25 میزان 1395 در شهر هرات برگزار شد. در این نشست از جانب افغانستان: مقامات دولتی، اعضای پارلمان، دانشگاهیان، فعالین جامعه مدنی و رسانه‌ای حضور داشتند. هیئت هندی متشکل از اعضای انستیتوت خدمات امنیتی و دفاعی هند...

گفتگوی امنیتی افغانستان و هندوستان 1

اولین دور گفتگوی امنیتی افغانستان-هند ۱۴ مارچ ۲۰۱۶- دهلی نو، هند اولین دور «گفتگوی امنیتی افغانستان و هند» با همکاری مشترک انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و انستیتوت خدمات امنیتی و دفاعی کشور هند در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 24 و 25 حوت 1394 در شهر دهلی برگزار شد. این گفتگو در تاریخ 24 حوت توسط داکتر رنگین دادفر سپنتا، رئیس بورد مشورتی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و مشاور سابق شورای امنیت ملی و جایانت پاراسادر،...