گزارش‌های انستیتوت


برگزاری میزگرد مجازی حضور داعش در افغانستان و جنوب آسیا

 ۳۰ ثور ۱۳۹۹
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میزرگرد مجازی را زیر عنوان «حضور داعش در افغانستان و جنوب آسیا»، برگزار کرد. این برنامه با سخنرانی دکتر آرین شریفی، رئیس پیشین ارزیابی تهدید...

برگزاری میزگرد مجازی بررسی نقش و کارنامه انستیتوت صلح آمریکا: بی‌طرفی یا جانب‌داری؟

 ۰۹ ثور ۱۳۹۹
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میزگرد مجازی را زیر عنوان «بررسی نقش و کارنامه انستیتوت صلح آمریکا: بی‌طرفی یا جانب‌داری؟»، برگزار کرد. این برنامه با سخنرانی شاه محمود میاخ...

برگزاری میزگرد ارزیابی تنش‌های ایران و آمریکا و تبعات آن برای افغانستان

 ۱۰ دلو ۱۳۹۸
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میزگردی را با عنوان «ارزیابی تنش‌های ایران و آمریکا و تبعات آن برای افغانستان» برگزار کرد. هدف از این برگزاری این میزگرد، بررسی منازعات اخیر میان ایرا...

 میزگرد زیرعنوان بررسی کارکردهای سازمان ملل در افغانستان

 ۱۲ جدی ۱۳۹۸
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میزگردی را با عنوان «بررسی فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان» برگزار کرد. هدف از برگزاری این میزگرد بررسی فعالیت‌های سازمان ملل...

میزگردی زیر عنوان بررسی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیجاشده‌گان داخلی در هرات

 ۲۷ قوس ۱۳۹۸
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان دفتر هرات، میزگردی را جهت بررسی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیجاشده‌گان داخلی در هرات با حضور مقامات دولتی، اساتید دانشگاه، فعالین جامعه مدنی و ا...

پژوهش گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان: تعدیل یا تغییر نظام سیاسی در کشور

 ۱۴ قوس ۱۳۹۸
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از پژوهش تازه‌ خود تحت عنوان «گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان: تعدیل یا تغییر نظام سیاسی در کشور» با حضور برخی از مقامات دولتی، اساتید د...

برنامه سخنرانی تحت عنوان دیدگاه هند در پیوند با روند صلح در افغانستان

 ۰۷ قوس ۱۳۹۸
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برنامه سنخرانی را تحت عنوان «دیدگاه هند در پیوند با روند صلح در افغانستان» برگزار کرد. سخنران اصلی این برنامه جلالت‌مآب وینی کُمار، سفیر هند در کابل بود. در این...

میزگردی زیر عنوان افغانستان سکوی صمیمیت و همکاری برای همه

 ۱۹ ثور ۱۳۹۸
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میزگردی را زیر عنوان «افغانستان سکوی صمیمیت و همکاری برای همه» با حضور مقامات دولتی،کارشناسان، اساتید دانشگاه، اعضای جامعۀ مدنی و اصحاب رسانه برگزار ک...

برنامه سخنرانی با عنوان نقش اتحادیه اروپا در حمایت از گفتگوهای صلح در افغانستان

 ۲۹ حمل ۱۳۹۸
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برنامه سخنرانی را تحت عنوان «نقش اتحادیه اروپا در حمایت از گفتگوهای صلح در افغانستان» برگزار کرد. سخنران اصلی این برنامه آقای پیری مایدون، سفیر اتحادی...

پژوهش ریشه‌یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش عالی

 ۱۵ حمل ۱۳۹۸
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از پژوهش تازۀ خود تحت عنوان «ریشه‌یابی رادیکالیسم دینی در نظام آموزش عالی: بررسی درسگفتارهای نظام سیاسی اسلام و تأثیر آن بر دانشجویان» با حضور برخی از...