Opportunites


( Closed )


 • Job Location :
 • Salary :
 • Announcing Date : ۲۴ حمل ۱۴۰۱
 • Closing Date : ۲۸ ثور ۱۴۰۱

More Details
خبرنگار چند رسانه‌ای ( Closed )
خبرنگار چندرسانه‌ای همکاری نزدیکی با مسئول بخش ارتباطات در کلیه فعالیت‎های ارتباطاتی، روابط عمومی و شبکه‌های اجتماعی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان خواهد داشت. خبرنگار...

 • Job Location : کابل، افغانستان
 • Salary : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • Announcing Date : ۲۰ دلو ۱۳۹۸
 • Closing Date : ۰۹ حوت ۱۳۹۸

More Details
افسر ارشد برنامه‌ها و هماهنگی/سرپرست دفتر ( Closed )
کاندید واجد شراط مسوولیت‌های سه بخش: مدیریت، برنامه‌ریزی و هماهنگی دفتر انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان را در هرات بر عهده خواهد داشت. فعالیت‌های دفتر هرات شامل پروژه...

 • Job Location : هرات، افغانستان
 • Salary : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • Announcing Date : ۳۱ سرطان ۱۳۹۸
 • Closing Date : ۱۱ اسد ۱۳۹۸

More Details
مدیر ارشد اداری و مالی ( Closed )
انتظار می‌رود تا مدیر ارشد اداری و مالی بهترین شیوه‌های مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت اداری درون سازمانی را برای به حداکثر رساندن بهره‌وری و رشد مدیریت در سازمان پیاده کن...

 • Job Location : کابل، افغانستان
 • Salary : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • Announcing Date : ۰۵ حوت ۱۳۹۷
 • Closing Date : ۱۹ حوت ۱۳۹۷

More Details
پژوهشگر/مسوول دفتر هرات ( Closed )
تمام مسوولیت‌های دفتر ساحوی انستیتوت در شهر هرات(حوزه غرب) بر دوش مسوول این دفتر خواهد بود. فعالیت‌های دفتر هرات شامل پروژه‌های تحقیقاتی، رویدادها و میزگردها، حفظ روابط با شرکا و ذین...

 • Job Location : هرات، افغانستان
 • Salary : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • Announcing Date : ۱۹ دلو ۱۳۹۷
 • Closing Date : ۰۹ حوت ۱۳۹۷

More Details
افسر روابط عمومی ( Closed )
افسر روابط عمومی مسئول ایجاد یک برنامه استراتژیک برای پیشبرد مأموریت و اهداف سازمانی در جهت افزایش سود، درآمد و منابع مالی است. در انجام این کار، افسر روابط عمومی پیشنهادات و استراتژی‌هایی را...

 • Job Location : کابل-افغانستان
 • Salary : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • Announcing Date : ۱۱ سنبله ۱۳۹۷
 • Closing Date : ۲۹ سنبله ۱۳۹۷

More Details
( Closed )


 • Job Location :
 • Salary :
 • Announcing Date : ۱۱ اسد ۱۳۹۷
 • Closing Date : ۲۹ اسد ۱۳۹۷

More Details
( Closed )


 • Job Location :
 • Salary :
 • Announcing Date : ۰۲ سرطان ۱۳۹۷
 • Closing Date : ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

More Details
( Closed )


 • Job Location :
 • Salary :
 • Announcing Date : ۱۵ حوزا ۱۳۹۷
 • Closing Date : ۰۹ سرطان ۱۳۹۷

More Details
( Closed )


 • Job Location :
 • Salary :
 • Announcing Date : ۱۳ حوزا ۱۳۹۶
 • Closing Date : ۰۴ حوت ۱۳۹۵

More Details