سلسله گفتگوی ملی 2

دومین دور گفتگوی ملی پیرامون  رابطه افغانستان با ایالات متحده آمریکا 20 آپریل 2017 - کابل، افغانستان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز 31 حمل 1396 دومین دور از سلسله نشستهای سامانمند را زیر عنوان گفتگوی ملی با موضوع «رابطه افغانستان با ایالات متحده آمریکا» برگزار کرد. در این نشست شماری از چهره های کابینه دولت پیشین افغانستان، مقام های بلند رتبه دولتی، سیاست گذاران، نمایندگان سازمان های بین المللی، فعالین جامعه مدنی و...

سلسله گفتگوی ملی 1

نخستین دور گفتگوی ملی پیرامون  سیاست خارجی افغانستان 2 فبروری 2017 - کابل، افغانستان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز 14 دلو 1395 نخستین دور از سلسله نشستهای سامانمند زیر عنوان   گفتگوی ملی با موضوع  سیاست خارجی افغانستان بود  برگزار کرد. این نشست با حضور وزرای پیشین امور خارجه افغانستان، مقام های بلند رتبه دولتی، سیاست گذاران، سفرای خارجی، نمایندگان سازمان های بین المللی، فعالین جامعه مدنی و رسانه های دا...