زندگی پس ازمرگ در شهری‌های اسلامی آسیا: تصورات تاریخی و فرهنگی جایگزین جامعه و سیاست فرقه‌ای


Main Features
By سلیمان نیکزاد ( انستیتیوت )

در زمینه تحولات در آسیای اسلامی، مطالعات مراکز شهری  و جوامع مهاجر می‌تواند بینش‌های مهم تحقیقی را در مورد هویت‌هایی فرا فرقه‌ای و ملی ارائه دهد که در حفاظت از میراث فرهنگی نقش برجسته‌ی را پیشکش می‌کند. با این حال، به طور گسترده پذیرفته شده است که درگیری‌ها و مهاجرت‌های گسترده  اقلیت‌ها و مسلمانان در قرن گذشته، منجر به «سیاسی زدایی» شده است.

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان پروژه جدید تحقیقی میراث فرهنگی خودرا تحت عنوان « زندگی پس ازمرگ در شهری‌های اسلامی آسیا: تصورات تاریخی و فرهنگی جایگزین جامعه و سیاست فرقه‌ای» با همکاری دانشگاه ساسکس (دانشکده مطالعات جهانی و مرکز آسیای ساسکس)، دانشگاه کپنهاگ (بخش مطالعات فرهنگی و منطقه‌ای)‌ و دانشگاه کمبریج (دانشکده مطالعات آسیایی و خاورمیانه و مرکز مطالعات اسلامی شاهزاده الولید بن طلال) را آغاز نمود.

این پروژه یافته‌های تجربی، تجزیه و تحلیل‌های جدیدی از میراث مسلمانان آسیای در زندگی شهری در زمینه مهاجرت و درگیری ارائه می‌دهد. تمرکز این تحقیق بر چهار شهر است: هرات، کابل، حلب و بخارا. این پژوهش تجربیات اقلیت‌های قومی-مذهبی و مییزانی که تا چی اندازه مراکز بزرگ شهری در آسیای اسلامی همچنان منبع قوی هویت برای جمعیت مسلمان شهرها باقی مانده است، را بررسی خواهد کرد. این تحقیق میتواند تاثیرات موثری در تغیر پالیسی و سیاست میراث شهری و تحول جدیدی در افکارعمومی از آسیای اسلامی ایجاد خواهد کرد.

 این پروژه در جنوری ۲۰۲۲ رسماً آغاز شد و از طرف شورای تحقیقات هنر و علوم انسانی - AHRC تأمین مالی می‌‍شود.

در اینجا بیشتر بخوانید