بازی تاج و تخت؛ چرا بزرگترین فرمانده طالبان کشته شد؟

Thursday, March 09, 2023

آقاي رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در گفتگوی ⁦‪@AISS_Afg‬⁩ گفته بود که صدر ابراهیم، معاون وزارت داخله طالبان، و قیوم ذاکر، معاون وزارت دفاع این گروه به‌ عنوان افراد نزدیک به ج.ا.ا ایران اند.

آیا د...