گفتگوی افغانستان و آسیای میانه 4

چهارمین دور گفتگوهای افغانستان-آسیای مرکزی پیوند میان تروریزم و زئوپولتیک ۱۴-۱۵ جولای ۲۰۱۷- بامیان، افغانستان  تروریزم از یک پدیده‌ی قدیمی تبدیل به مهمترین گفتمان سیاسی-امنیتی قرن کنونی شده است. از حمله تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ تا کنون تروریزم توانسته است کشورهای زیادی را در دام خود گرفتار کند و به همین تبع پیامدهای مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در پی داشته باشد. با این حال، گسترش تروریزم با درک فکری و اجتماع سیاسی در مورد عوامل...

گفتگوی افغانستان و آسیای میانه 3

سومین دور کنفرانس گفتگوهای افغانستان آسیای مرکزی ۱۷-۱۸ دسمبر ۲۰۱۵- مزار شریف، افغانستان افغانستان و پنج جمهوری آسیای مرکزی: ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان دارای سیستم‌های امنیتی، اقتصادی و فضای فرهنگی مشترک اند. از سال ۲۰۰۱ تا کنون پیشرفت¬های قابل ملاحظه-ای در زمینه‌ی تعامل، تبادله، مواصلات و همکاری بین افغانستان و همسایه‌های شمالی آن به وجود آمده است. با این حال با وجود دست آوردهای اخیر و همسایگی جغرافیایی، شکاف مهمی بین افغانستان و پ...

گفتگوی افغانستان و آسیای میانه 2

دومین دور گفتگوهای افغانستان-آسیای مرکزی ۱۳-۱۴ دسمبر ۲۰۱۴- کابل،‌ افغانستان افغانستان و پنج جمهوری آسیای مرکزی: ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان دارای سیستم‌های امنیتی، اقتصادی و فضای فرهنگی مشترک اند. از سال ۲۰۰۱ تا کنون پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه‌ی تعامل، تبادله، مواصلات و همکاری بین افغانستان و همسایه‌های شمالی آن به وجود آمده است. با این حال با وجود دست آوردهای اخیر و...

گفتگوی افغانستان و آسیای میانه 1

اولین دور گفتگوهای افغانستان-آسیای مرکزی ۱۹-۲۰ دسمبر ۲۰۱۳- کابل، افغانستان افغانستان و پنج جمهوری آسیای مرکزی: ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان دارای سیستم‌های امنیتی، اقتصادی و فضای فرهنگی مشترک اند. از سال ۲۰۰۱ تا کنون پیشرفت‌های قابل ملاحظه-ای در زمینه‌ی تعامل، تبادله، مواصلات و همکاری بین افغانستان و همسایه‌های شمالی آن به وجود آمده است. با این حال با وجود دست آوردهای اخیر و همسایگی جغر...