گفتگوی افغانستان و پاکستان 7

هفتمین دور گفتگوی دوجانبه افغانستان ـ پاکستان  5-7 مارچ 2017 - اسلام آباد، پاکستان هفتمین دور از نشست «گفتگوهای دوجانبه افغانستان و پاکستان» که با همکاری مشترک انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و انستیتوت صلح منطقه‌ای پاکستان در تاریخ 15 و 17 حوت 1395 برابر با (5 و 7 مارچ 2017) در شهر اسلام‌آباد برگزار شده بود با انتشار بیانیه‏ای بخاطر بازگشایی فوری مرز بین دو کشور و جلوگیری از بحران انسانی که در حال وقوع است، به کار خود پایان داد. ...

گفتگوی افغانستان و پاکستان 5

پنجمین دور گفتگوی دوجانبه افغانستان ـ پاکستان 20-21 می 2016-اسلام آباد، پاکستان پنجمین دور نشست «گفتگوهای افغانستان و پاکستان» با همکاری مشترک انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و انستیتوت صلح منطقه‌ای پاکستان در تاریخ 31 ثور الی 1 جوزا 1395 برابر با (20 الی21 می 2016) در شهر اسلام‌آباد برگزار شد. محور اصلی این گفتگوها بحث روی بحران پناهندگان با درنظرداشت «پیدا کردن راه‌حل پایدا...

گفتگوی افغانستان و پاکستان 6

ششمین دور گفتگوی دوجانبه افغانستان ـ پاکستان  15 اکتبر 2016 - هرات، افغانستان ششمین دور گفتگوهای دوجانبه افغانستان و پاکستان در تاریخ 24 میزان 1395 برابر با 15 اکتبر 2016 توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در شهر هرات برگزار شد. در این نشست شماری از مقامات دولتی افغانستان، اعضای پارلمان، نمایندگان جامعه اکادمیک، جامعه مدنی و رسانه‌ای حضور داشتند. هیئت 8 نفری پاکستانی متشکل از نمایندگان رسمی، نظامی، جامعه مدنی و رسانه‌ای پاکستان...

گفتگوی افغانستان و پاکستان 4

چهارمین دور گفتگوی دوجانبه افغانستان ـ پاکستان  22-23 جنوری 2016 - کابل، افغانستان چهارمین دور گفتگوهای دوجانبه افغانستان و پاکستان که به تاریخ 2-3 دلو 1394 برابر با 22-23 جنوری 2016 در شهر کابل توسط انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان برگزار شده بود، مؤفقانه به فرجام رسید. در این نشست شماری از مقامات دولتی افغانستان، نمایندگان سازمان های بین المللی، اعضای پارلمان، نمایندگان جامعه اکادمیک، جامعه مدنی و رسانه های داخلی و خارجی حضور داشتند. هیئ...

گفتگوی افغانستان و پاکستان 3

سومین دور گفتگوی دوجانبه افغانستان ـ پاکستان  6-7 دسمبر 2015 - اسلام آباد، پاکستان دومین دور گفتگوهای دوجانبه افغانستان و پاکستان که با عنوان «شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها»  به تاریخ دوازدهم میزان 1394 در شهر هرات و با همکاری و مشارکت انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان و انستیتوت صلح منطقه‌ای پاکستان برگزار شده بود، مؤفقانه به فرجام رسید. این نشست با سخنرانی داکتر داوود مرادیا...