فرصت‌ها


افسر ارتباطات ( Closed )
.

 • موقعیت : لندن - اگلستان
 • معاش :
 • تاریخ اعلان : ۲۵ سنبله ۱۴۰۲
 • تاریخ ختم : ۰۸ میزان ۱۴۰۲

جزیات بیشتر
( Closed )


 • موقعیت :
 • معاش :
 • تاریخ اعلان : ۲۴ حمل ۱۴۰۱
 • تاریخ ختم : ۲۸ ثور ۱۴۰۱

جزیات بیشتر
خبرنگار چند رسانه‌ای ( Closed )
خبرنگار چندرسانه‌ای همکاری نزدیکی با مسئول بخش ارتباطات در کلیه فعالیت‎های ارتباطاتی، روابط عمومی و شبکه‌های اجتماعی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان خواهد داشت. خبرنگار...

 • موقعیت : کابل، افغانستان
 • معاش : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • تاریخ اعلان : ۲۰ دلو ۱۳۹۸
 • تاریخ ختم : ۰۹ حوت ۱۳۹۸

جزیات بیشتر
افسر ارشد برنامه‌ها و هماهنگی/سرپرست دفتر ( Closed )
کاندید واجد شراط مسوولیت‌های سه بخش: مدیریت، برنامه‌ریزی و هماهنگی دفتر انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان را در هرات بر عهده خواهد داشت. فعالیت‌های دفتر هرات شامل پروژه...

 • موقعیت : هرات، افغانستان
 • معاش : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • تاریخ اعلان : ۳۱ سرطان ۱۳۹۸
 • تاریخ ختم : ۱۱ اسد ۱۳۹۸

جزیات بیشتر
مدیر ارشد اداری و مالی ( Closed )
انتظار می‌رود تا مدیر ارشد اداری و مالی بهترین شیوه‌های مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت اداری درون سازمانی را برای به حداکثر رساندن بهره‌وری و رشد مدیریت در سازمان پیاده کن...

 • موقعیت : کابل، افغانستان
 • معاش : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • تاریخ اعلان : ۰۵ حوت ۱۳۹۷
 • تاریخ ختم : ۱۹ حوت ۱۳۹۷

جزیات بیشتر
پژوهشگر/مسوول دفتر هرات ( Closed )
تمام مسوولیت‌های دفتر ساحوی انستیتوت در شهر هرات(حوزه غرب) بر دوش مسوول این دفتر خواهد بود. فعالیت‌های دفتر هرات شامل پروژه‌های تحقیقاتی، رویدادها و میزگردها، حفظ روابط با شرکا و ذین...

 • موقعیت : هرات، افغانستان
 • معاش : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • تاریخ اعلان : ۱۹ دلو ۱۳۹۷
 • تاریخ ختم : ۰۹ حوت ۱۳۹۷

جزیات بیشتر
افسر روابط عمومی ( Closed )
افسر روابط عمومی مسئول ایجاد یک برنامه استراتژیک برای پیشبرد مأموریت و اهداف سازمانی در جهت افزایش سود، درآمد و منابع مالی است. در انجام این کار، افسر روابط عمومی پیشنهادات و استراتژی‌هایی را...

 • موقعیت : کابل-افغانستان
 • معاش : مطابق به خط مشی انستیتوت
 • تاریخ اعلان : ۱۱ سنبله ۱۳۹۷
 • تاریخ ختم : ۲۹ سنبله ۱۳۹۷

جزیات بیشتر
( Closed )


 • موقعیت :
 • معاش :
 • تاریخ اعلان : ۱۱ اسد ۱۳۹۷
 • تاریخ ختم : ۲۹ اسد ۱۳۹۷

جزیات بیشتر
( Closed )


 • موقعیت :
 • معاش :
 • تاریخ اعلان : ۰۲ سرطان ۱۳۹۷
 • تاریخ ختم : ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

جزیات بیشتر
( Closed )


 • موقعیت :
 • معاش :
 • تاریخ اعلان : ۱۵ حوزا ۱۳۹۷
 • تاریخ ختم : ۰۹ سرطان ۱۳۹۷

جزیات بیشتر