کتاب ها


ترجمه فارسی «آپارتاید جنسیتی در افغانستان»

 ۲۰ میزان ۱۴۰۲
ترجمه فارسی رساله پروفیسور کریمه بنون در مورد «آپارتاید جنسیتی در افغانستان» را در دانشکده امور جهانی و سیاست عمومی دانشگاه تورنتو در شهر تورنتو، کانادا رونمایی کرد. کریما بنون کارشناس...

مجموعه مقالات دور دوم نشست مکتب امنیتی هرات

 ۱۶ ثور ۱۴۰۲
سمپوزیم بین‌المللی مکتب امنیتی هرات مجموعۀ مقالات جوزا ۱۳۹۸ کابل

مجموعه مقالات دور نخست نشست مکتب امنیتی هرات

 ۱۴ ثور ۱۴۰۲
سمپوزیم بین‌المللی مکتب امنیتی هرات مجموعۀ مقالات ۲۷و ۲۸ عقرب ۱۳۹۴  کابل

چین در قرن بیست ویک آنچه همه نیاز دارند بدانند

 ۱۸ دلو ۱۴۰۱
نویسنده این کتاب دکتر جیفری واسرسترام، استاد تاریخ در دانشگاه کلیفورنیا، ایروین است. این کتاب توسط بخش نشریات انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و به زبان فارسی ترجمه شده است. این کتاب به دو بخش...

Online shop will be available soon!

نبرد تا آخرین نفس: شیوۀ جنگ ارتش پاکستان

 ۱۰ اسد ۱۳۹۶
نوسینده این کتاب دکتر کِرول کریستین فییر، استاد برنامۀ مطالعات امنیتی در مدرسۀ روابط خارجی ادموند والاش متعلق به دانشگاه جورج تاون در ایالات متحده است. این کتاب...

Shop now

دموکراسی افغانی؛ فرصت‌ها و چالش ها

 ۱۱ حوزا ۱۳۹۳
تمام انتخابات افغانستان از سال 2004 تا کنون توسط این واقعیت مشخص شده است که جامعه بین المللی در روند موفقیت آنها به عنوان رای دهندگان و سیاستمداران افغانستان اه...

آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانستان

 ۰۹ میزان ۱۳۹۳
کتاب «آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانستان» به کوشش انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با هدف تأکید بر همدلی و همکاری بین کشورهای منطقه به چاپ ر...