پژوهش‌ها


گونه شناسی جریان های فعال در دانشگاه ها

 ۱۸ دلو ۱۴۰۱
ولین پژوهش خود را درمورد گونه‌شناسی جریان‌های فعال در دانشگاه‌ها را بعد از سقوط نظام جمهوری اسلامی رونمایی کرد. این پژوهش نیز در مورد چگونگی ارتباط فضاهای آکادمیک با سپهر سیاسی افغان...

دانش، نگرش و عملکرد مردم نسبت به کووید-19 و ارزیابی تأثیر همه‌گیری آن در افغانستان

 ۱۱ حوزا ۱۴۰۰
«دانش، نگرش و عملکرد مردم نسبت به کووید 19-و ارزیابی تأثیر همه‌گیری آن در افغانستان» تحقیق تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است. هدف از انجام این نظرسنجی، تعیین سطح دان...

امکان‌سنجی ایجاد اجماع بر دموکراسی پارلمانی غیرمتمرکز در افغانستان

 ۱۱ ثور ۱۴۰۰
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از پژوهش تازه‌ خود تحت عنوان «امکان سنجی ایجاد اجماع بر دموکراسی پارلمانی غیر متمرکز در افغانستان» رونمایی کرد. پرسش اصلی این تحقیق این است...

انکار دموکراسی: وعده واهی نظم قانون اساسی افغانستان

 ۱۲ حمل ۱۴۰۰
دموکراسی در افغانستان هرگز انتظاری را که از آن می‌رفت برآورده نکرد، زیرا مجال رشد در این کشور نیافت. در این امر نمی‌توان شهروندان، جامعه مدنی روبه‌رشد یا رسانه‌های پرجنب‌وجوش اف...

رویارویی با روایت طالبانی از اسلام سیاسی در بستر قانون اساسی: راه دشوار پیش رو

 ۱۲ حمل ۱۴۰۰
«رویارویی با روایت طالبانی از اسلام سیاسی در بستر قانون اساسی: راه دشوار پیش رو» پژوهش‌ تازۀ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در حوزه مطالعات صلح است. سوال اصلی در این پژوهش...

زنان هرات: جایگاه و توانمندی زنان در خانواده و حوزه عمومی

 ۱۱ حوت ۱۳۹۹
«زنان هرات: جایگاه و توانمندی زنان در خانواده و حوزه عمومی» پژوهش‌ تازۀ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در حوزه مطالعات زنان می‌باشد که توسط علی احمد کاوه، پژوهشگر همکار ان...

جمهوری و دشمنان آن: وضعیت جمهوری در افغانستان

 ۱۲ جدی ۱۳۹۹
این تحقیق نظریۀ سیاسی غربی جمهوری، بازاندیشی «جمهوری اسلامی»، راه دشوار مشروطه و جمهوری، جمهوری شریر، قیود قانون اساسی: حاکمیت قانون، تفکیک قوا و ضد اکثریت‌گرایی و علل جمهوری شر...

فرهنگ جزیره‌ای: تأملاتی پیرامون فرهنگ سیاسی افغانستان

 ۱۱ قوس ۱۳۹۹
در این پژوهش شش بُعد عبارت از دین، قوم، دموکراسی، نگرش ملی، نگرش اقتصادی و نگرش بین‌المللی، در فرهنگ سیاسی افغانستان با توجه به متغیرهای زمینه‌­ای...