سال ۲۰۲۳، سال مهم و پر دستاوردی برای انستیتوت بود


گلچین‌ها

با ختم این سال، انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان افتخار دارد تا بعضی دستاوردها و اتفاقات مهم این سال را برجسته سازد.

نسخه بی‌دی‌اف