نقد و رونمایی کتاب «کابل: فراخوان نهایی: داستان واقعی خروج از افغانستان»

- ۲۶ سرطان ۱۴۰۳ -
- ۱۸:۳۰ - ۲۰:۳۰ به وقت کابل -
Add: دانشگاه سواس، لندن، انگلستان

Form Registration for


پسا اسلام‌گرایی: روندهای مفهومی، اجتماعی، سیاسی و چارچوب سیاستگذاری

- ۰۵ میزان ۱۴۰۳ -
- ۰۸:۰۰ - ۱۷:۱۵ به وقت امریکا مرکزی -
Add: دانشگاه جورج واشنگتن، واشنگتن دی‌سی، امریکا

Form Registration for


دوازدهمین دور گفتگوهای امنیتی هرات

- ۲۸ عقرب ۱۴۰۳ -
- ۲۸ - ۲۹ عقرب ۱۴۰۳ -
Add: دوشنبه، تاجیکستان

Form Registration for