کتاب ها


چین در قرن بیست ویک آنچه همه نیاز دارند بدانند

 ۱۸ دلو ۱۴۰۱
نویسنده این کتاب دکتر جیفری واسرسترام، استاد تاریخ در دانشگاه کلیفورنیا، ایروین است. این کتاب توسط بخش نشریات انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و به زبان فارسی ترجمه شده است. این کتاب به دو بخش...

Online shop will be available soon!

نبرد تا آخرین نفس: شیوۀ جنگ ارتش پاکستان

 ۱۰ اسد ۱۳۹۶
نوسینده این کتاب دکتر کِرول کریستین فییر، استاد برنامۀ مطالعات امنیتی در مدرسۀ روابط خارجی ادموند والاش متعلق به دانشگاه جورج تاون در ایالات متحده است. این کتاب...

Shop now

دموکراسی افغانی؛ فرصت‌ها و چالش ها

 ۱۱ حوزا ۱۳۹۳
تمام انتخابات افغانستان از سال 2004 تا کنون توسط این واقعیت مشخص شده است که جامعه بین المللی در روند موفقیت آنها به عنوان رای دهندگان و سیاستمداران افغانستان اه...

آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانستان

 ۰۹ میزان ۱۳۹۳
کتاب «آداب، آیین ها و باورهای مردم افغانستان» به کوشش انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با هدف تأکید بر همدلی و همکاری بین کشورهای منطقه به چاپ ر...