سلسله گفتگوی مشورتی هرات و سیاست 4

چهارمین کنفرانس هرات و سیاست انتخابات و آینده‌ي مردم سالاری ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸- هرات، افغانستان چهارمین دور کنفرانس هرات و سیاست از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۴ میزان ۱۳۹۷ در شهر هرات برگزار شد. چهارمین دور کنفرانس هرات و سیاست به موضوع «انتخابات و آینده‌ مردم سالاری» اختصاص داده شد. اولین دور کنفرانس هرات و سیاست در ‌تاریخ ۴ می ۲۰۱۷ برگزار شد؛ به تعقیب آن دومین دور در ۱۳...

سلسله گفتگوی مشورتی هرات و سیاست 3

سومین کنفرانس هرات و سیاست  گفتمان‌های دینی و تحولات و سیاسی-اجتماعی ۲۴ اپریل ۲۰۱۸- هرات، افغانستان سومین دور کنفرانس هرات و سیاست از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغاسنتان در ‌تاریخ ۲۴ اپریل ۲۰۱۸ در شهر هرات برگزار شد. سومین دور کنفرانس هرات و سیاست به موضوع «گفتمان‌های دینی و تحولات سیاسی-اجتماعی» اختصاص یافت. اولین دور کنفرانس هرات و سیاست در ‌تاریخ ۴ می ۲۰۱۷ برگزار گردید و به تعقیب آن دور دوم کنفرانس...

سلسله گفتگوی مشورتی هرات و سیاست 2

دومین کنفرانس هرات و سیاست  جایگاه تاریخی هرات در عرصه‌ی سیاسی ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷- هرات، افغانستان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان دومین دور کنفرانس هرات و سیاست را برگزار کرد. دومین دور این نشست به موضوع «چایگاه تاریخی هرات در سیاست» اختصاص داده شد. در این نشست یک روزه سه جلسه کاری با موضوعات ۱) هرات و ادوار تاریخی در سیاست؛ ۲) هرات، سیاستمداران، ادبیات و سیاست؛ مطالعات موردی؛ و ۳) هرات، انزوای سیاسی و هویت اقتصادی برگزار شد. در این دور کنفرانس...

سلسله گفتگوی مشورتی هرات و سیاست 1

اولین کنفرانس هرات و سیاست  بررسی انزوای سیاسی-اجتماعی هرات  ۴ می ۲۰۱۷- هرات، افغانستان  انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان سلسله نشست‌های منظمی را زیر عنوان و موضوع‌ «هرات و سیاست» آغاز کرد. محور اصلی نخستین دور این نشست به بررسی انزوای سیاسی و اجتماعی هرات اولین اختصاص یافت. در این نشست یک روزه دو جلسه کاری با موضوعات ۱) جایگاه تاریخی سیاست¬مدارن در جامعه و )۲ بررسی دلایل انزوای سیاسی هرات برگزار ش...