نخستین دور افغانستان و بریتانیا: مجمع دانشمندان و متخصصان

از دهه ۱۹۹۰ تا اکنون تعداد قابل توجهی از افغان‌ها به انگلستان مهاجرت کرده‌اند. طبق برآوردهای اخیر، تعداد مهاجران افغان که در انگلستان متولد شده‌اند به ۸۰ هزار نفر می‌رسد. با وجود اینکه در حال حاضر یک جامعه افغانستانی پر رونق و رو به رشدی در این کشور وجود دارد، تحقیقات در مورد این جامعه محدود است. این امر باعث می‌شود تا دانستن اینکه این جامعه مهاجر نسبتا جدید چگونه با زندگی در انگلستان سازگار شده‌اند، همچنین با چه مشکلاتی روبرو هستند و برای بهبود وضعیت اجتماعی و ا...