پنجمین دور جایزه صلح ابن سینا


تفاوت‌های واقعی و برداشت شده باعث به میان آمدن منازعه در درون جامعه و میان جوامع و ملت‌ها می‌شود. اتصال این تفاوت‌ها از طریق گفتگو برای جلوگیری، حل و انتقال منازعه و هم‌چنان پی‌بردن به ظرفیت‌های جمعی در ساختن یک جهان عادلانه٬ انسانی و صلح‌آمیز ضروری است. برای انجام این هدف٬ شخصیت‌های تاثیرگذار و الهام‌انگیزی هستند که ما را در عبور از تجرید خود ساخته مان از طریق گسترش تفاهم و به رسمیت‌شناسی همانندی‌های بی‌کرانی که میان جوامع و فرهنگ‌های مختلف وجود دارد٬ کمک می کنند. در راستای اهداف اساسی انستیتوت مطالعات استراتژیک جهت گسترش تفاهم و همکاری از طریق گفتگو، خرسندیم که نخسین جایزه بین المللی برای قدردانی از افراد، نهاد ها، ابتکارات و برنامه‌های که گفتگو، ‌تبادل میان فرهنگی، همزیستی و رویکرد های غیر خشونت‌آمیز را ترویج می‌کنند، به راه می اندازیم. این جایزه به نام یکی از نامی‌ترین دانشمندان جهان، ابن سینا که کارها و آثارش مرزهای جغرافیایی و فرهنگی بسیاری را درنوردیده است، نامگذاری شده است.

روش گزینش
بر مبنای رهنمودهای بالا و بعد از رایزنی با اندیشمندان و متخصصان، رئیس انستیتوت نام واجد شرایط‌ترین شخص را به هیت مدیره انستیتوت پیشنهاد می‌کند. بعد از بحث و تبادل نظر، رئیس هییت مدیره و رئیس اجرایی انستیتوت یک نامه مشترک رسمی برای برنده نوشته و تصمیم انستیتوت را ابلاغ می‌کنند. مراسم اهدا جایزه همه ساله در پایان ماه سنبله در جریان تجلیل از روز جهانی صلح برگزار می‌شود.