گفتگوی امنیتی هرات-۱۱


یازدهمین کنفرانس امنیتی هرات
بازخوانی افغانستان: راه‌کارهای متفاوت
۶ - ۷ قوس ۱۴۰۲، دوشنبه - تاجکستان

 

با گذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، وضعیت این کشور روز به روز در حال وخیم‌تر شدن است. در طی دو سال گذشته وضعیت اقتصادی افغانستان به مراتب بدتر از گذشته شده است. آزادی‌های فردی و مدنی نقض و ممنوعیت شدید روی آزادی بیان وضع گردیده است. در این دو سال گذشته طالبان افغانستان را به یک سیاه‌چاله اطلاعاتی مبدل کردند و کمتر خبری از تحولات و وقایع افغانستان به بیرون درز می‌کند. در حالیکه وضعیت در افغانستان به شدت وخیم است، تلاش‌های از سوی بعضی از حلقات صورت می‌گیرد تا این گروه را سفیدنمایی کنند. جامعه جهانی، قطر و پاکستان در دو سال گذشته تلاش فراوان کرده‌اند که طالبان را وادار به قبول کردن هنجارهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و زنان کنند که ناکام مانده‌اند.
از سوی دیگر وضعیت امنیتی منطقه پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان دگرگون شده است. خطر تروریسم بین‌المللی یک‌بار دیگر منطقه را تهدید می‌کند. افغانستان دوباره به کانون امنی برای تروریسم بین‌المللی و جهادگرایان فراملی مبدل شده است. کشورهای آسیای مرکزی از حضور القاعده و داعش در خاک افغانستان نگران هستند و آن‌ را به مثابه یک تهدید بزرگ برای امنیت ملی خود می‌بینند. پاکستان به شدت نگران تحریک طالبان پاکستان است که رابطه‌ نزدیک و چند لایه با طالبان افغانستان دارند. 
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به منظور یافتن دیده‌گاه‌های مشترک برای حل منازعه داوم‌دار و پیچیده‌ای افغانستان گفتگوهای سالانه را تحت عنوان «گفتگوهای امنیتی هرات» در سال ۲۰۱۲ راه‌اندازی نمود و تا اکنون ده کنفرانس را در مورد موضوعات مختلف افغانستان برگزار کرده است. به همین ترتیب انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان یازدهمین دور کنفرانس امنیتی هرات را به موضوع «بازخوانی افغانستان؛ راه‌کارهای متفاوت» اختصاص داده است. این کنفرانس قرار است به تاریخ ۲۷ و ۲۸ نوامیر سال ۲۰۲۳ در شهر دوشنبه – تاجیکستان برگزار شود. 
 در این کنفرانس ‌مانند سال‌های قبل طیف وسیعی از کارشناسان مسایل افغانستان، نماینده‌گان جامعه مدنی، دانشگاهیان، خبرنگاران داخلی و بین‌المللی، کارمندان اسبق حکومتی، نماینده‌گان نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی حضور داشته و در مورد موضوع اصلی کنفرانس «بازخوانی افغانستان؛ راه‌کارهای متفاوت» بحث خواهند کرد. 
کنفرانس امنیتی هرات تلاشی‌ است برای گفتگو میان طیف‌های مختلف سیاسی و ادغام دیده‌گاه در مورد آینده افغانستان و پایان بخشیدن به معضله که پیش نیم قرن است گریبان مردم افغانستان را گرفته است.