گفتگوی افغانستان، هندستان و ایران 3


سومین دور گفتگوی سه‌جانبه افغانستان، هندستان و ایران
7 جون 2019 - دهلی نو، هندستان

سومین دور از نشست "گفتگوی سه‌جانبه افغانستان، هند و ایران" با همکاری مشترک انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، انستیتوت پژوهش‌ها و تحلیل‌های دفاعی هند وابسته به وزارت دفاع و دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شهر دهلی_نو هند برگزار شد.در این نشست یک روزه کارشناسان و مقاماتی از جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را پیرامون گسترش روابط ۳ کشور در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

این نشست بطور رسمی با اظهارات خوشامدگویی سفیر سوجان آر. چینوی، رئیس انستیتوت پژوهش‌ها و تحلیل‌های دفاعی هند و سخنرانی ویژه دکتر سید کاظم سجادپور، رئیس دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و دکتر داوود مرادیان، رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، آغاز شد. در جریان این نشست ۲ جلسه کاری با موضوعات ۱) خطوط در حال ظهور ژئوپولیتیک منطقه‌ای؛ ۲) تقویت و مشارکت و جلسه نتیجه‌گیری برگزار شد.

این نشست با ابتکار انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، انستیتوت پژوهش‌ها و تحلیل‌های دفاعی هند وابسته به وزارت دفاع و دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی راه‌اندازی شده است.

دور اول این نشست در تاریخ ۲۴-۲۵ جولای ۲۰۱۶ در تهران و دور دوم آن در تاریخ ۱ آگست ۲۰۱۶ در کابل برگزار شده بود.