گفتگوی افغانستان، هندوستان و ایران 4


دومین دور گفتگوهای سه جانبه افغانستان، هند و ایران
11 حمل 1400

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با همکاری مشترک انستیتوت پژوهش‌ها و تحلیل‌های دفاعی مانوهار پاریکار هند و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایران، «چهارمین دور گفتگوی سه‌جانبه افغانستان، ایران و هند» را بصورت مجازی برگزار کرد. در این نشست کارشناسان سه نهاد برگزار‌کننده و همچنین مقامات و صاحب‌نظران سه کشور حضور داشتند و پیرامون موضوعاتی چون، روند مذاکرات صلح، پیوندها و همکاری‌های اقتصادی و همکاری منطقه‌ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.