سلسله گفتگوی ملی 2


دومین دور گفتگوی ملی پیرامون 
رابطه افغانستان با ایالات متحده آمریکا
20 آپریل 2017 - کابل، افغانستان

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز 31 حمل 1396 دومین دور از سلسله نشستهای سامانمند را زیر عنوان گفتگوی ملی با موضوع «رابطه افغانستان با ایالات متحده آمریکا» برگزار کرد. در این نشست شماری از چهره های کابینه دولت پیشین افغانستان، مقام های بلند رتبه دولتی، سیاست گذاران، نمایندگان سازمان های بین المللی، فعالین جامعه مدنی و رسانه های داخلی و خارجی اشتراک نموده بودند. هدف اصلی از برگزاری نشست های گفتگوی ملی پرداختن به چالش‌های موجود و ارایه راهکارهای تازه و مبتکرانه است. ایجاد فضای سازنده برای گفتگو بین کنشگران سیاسی افغانستان، پیدا نمودن راه حل‌های مطلوب برای معضله‌های درون جامعه و چالش‌های استراتژیک افغانستان از دیگر اهداف این نشست می‌باشد. در این نشست یک روزه دو جلسه کاری برگزار شد و موضوعات: 1) ترسیم روابط بین افغانستان و آمریکا و 2) شناسایی مشکلات و فرصت ها به بررسی گرفته شد. 


انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به زودی گزارش کامل از این نشست را به زبان‌های فارسی و انگلیسی ترتیب و به دسترس عموم قرار خواهد داد و ویدویو کامل آن نیز در چینل یوتوب به نشر خواهد رسید.