سلسله گفتگوی ملی 1


نخستین دور گفتگوی ملی پیرامون 
سیاست خارجی افغانستان
2 فبروری 2017 - کابل، افغانستان


انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز 14 دلو 1395 نخستین دور از سلسله نشستهای سامانمند زیر عنوان   گفتگوی ملی با موضوع  سیاست خارجی افغانستان بود  برگزار کرد. این نشست با حضور وزرای پیشین امور خارجه افغانستان، مقام های بلند رتبه دولتی، سیاست گذاران، سفرای خارجی، نمایندگان سازمان های بین المللی، فعالین جامعه مدنی و رسانه های داخلی و خارجی  برگزار شد.  هدف اصلی از برگزاری نشستهای  گفتگوی ملی پرداختن به چالش‌های موجود و ارایه راهکارهای تازه و مبتکرانه است. ایجاد فضای سازنده برای گفتگو بین کنشگران سیاسی افغانستان، پیدا نمودن راه حل‌های مطلوب برای معضله‌های درون جامعه و چالش‌های استراتژیک افغانستان از دیگر اهداف این نشست می‌باشد.  

در این نشست یک روزه چهار جلسه کاری برگزار شد و موضوعات: 1) جهان در حال گذر: ساختارها، کنشگران، هنجارها، 2) انتخاب افغانستان: بیطرفی؛ ائتلاف یا کثیرالمحور، 3) جایگاه افغانستان در مناسبات منطقه‌ای و جهانی و 4) فرصت‌ها و چالشهای سیاست خارجی افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. 

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به زودی گزارش کامل از این نشست را به زبان‌های فارسی و انگلیسی ترتیب و به دسترس عموم قرار خواهد داد و ویدویو کامل آن نیز در چینل یوتوب به نشر خواهد رسید.